Výsledky vyhľadávania

 1. MAAROVÁ, Iveta. Pojmy femicidio a feminicidio a ich význam. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 68-74 CD ROM.
  článok

  článok

 2. FILIPEC, Ondřej - MACKOVÁ, Lucie. Fortifying against the Threat: Can Walls Stop Irregular Migration? In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2019. ISSN 1335-9096, 2019, vol. 19, no. 1, s. 61-87.
  článok

  článok

 3. CHÁVEZ-MÁRQUEZ, Irma Leticia et al. Relationship Between Gender and Entrepreneurship of Small and Medium-Sized Companies in Mexico. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 1, no. Special, pp. 95-106.
  článok

  článok

 4. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Economic Surveys: Mexico 2019 : May 2019. Volume 2019/11. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-mexico-2019_a536d00e-en> ISBN 978-92-64-37818-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Integrity Review of Mexico City : Upgrading the Local Anti-corruption System. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico-city_9789264306547-en> ISBN 978-92-64-30653-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Administrative Simplification in the Mexican Social Security Institute. Paris : OECD, 2019. 140 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/administrative-simplification-in-the-mexican-social-security-institute_9789264306561-en> ISBN 978-92-64-30655-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Strong Foundations for Quality and Equity in Mexican Schools. Paris : OECD, 2019. 213 s. Implementing Education Policies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/strong-foundations-for-quality-and-equity-in-mexican-schools_9789264312548-en> ISBN 978-92-64-31253-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. The Future of Mexican Higher Education : Promoting Quality and Equity. Paris : OECD, 2019. 202 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-future-of-mexican-higher-education_9789264309371-en> ISBN 978-92-64-30936-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BARRERA CHAUPIS, Carlos R. Expectations and Central Banks' Forecasts: The Experience of Chile, Colombia, Mexico, Peru and the United Kingdom, 2004 – 2014. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 578-599.
  článok

  článok