Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika a nacionalizmus. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 306-312.
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona. Rozdelenie Švédsko-nórskej personálnej únie a vznik samostatného Nórskeho kráľovstva. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 403-410 online.
  článok

  článok

 3. ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózovaní Eurostatu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65.
  článok

  článok

 4. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Norway 2019. Paris : OECD, 2019. 119 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-norway-2019_75084277-en> ISBN 978-92-64-54866-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Improving School Quality in Norway : The New Compentece Development Model. Paris : OECD, 2019. 107 s. Implementing Education Policies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/improving-school-quality-in-norway_179d4ded-en> ISBN 978-92-64-76655-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. RICHNÁK, Patrik - ČORNEJOVÁ, Mária. Trend rozvoja elektromobility v európskom priestore. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 462-475 online. VEGA 1/0436/17, I-19-104-00.
  článok

  článok

 7. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. ŠVECOVÁ, Marianna. Súčasné trendy a budúcnosť zavádzania elektromobilov v Európe. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 56-58.
  článok

  článok

 9. PRŮŠA, Ladislav. Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok

 10. Higher Education in Norway : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2018. 173 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-norway_9789264301757-en> ISBN 978-92-64-30174-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]