Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok


 2. PAVELKA, Ľuboš. Potápanie dôchodkovej renty. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 15. januára 2018, roč. 28, č. 11, s. 28.
  článok

  článok


 3. CZAKER, Marco - MARKOVIČ, Peter. Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger von Kapitalgesellschaften : wirtschaftliche und juristische Aspekte im Rahmen der EWU : monographie. Recenzenti: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová, Klaus Oestringer. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 173 s. [11,87 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-55-6.

 4. KYRIAKOU, Maria I. - DIMITRAS, Augustinos I. Impact of Auditor Tenure on Audit Quality: European Evidence. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 1, p. 374-386.
  článok

  článok


 5. KNAPKOVÁ, Miroslava - KREŠÁKOVÁ, Viera. Legal Forms of Business Companies in Slovakia and Germany - Comparative Analysis. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne [elektronický zdroj]. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 1, s. 32-41.
  článok

  článok


 6. PORSCH, Annkatrin - GANDORFER, Markus - BITSCH, Vera. Risk Management of German Fruit Producers. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-9261, 2018, vol. 21, no. 1, pp. 10-22.
  článok

  článok


 7. CZAPKIEWICZ, Anna - JAMER, Paweł - LANDMESSER, Joanna. Effects of Macroeconomic Indicators on the Financial Markets Interrelations. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 267-292.
  článok

  článok


 8. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Two Controlling Terms: Half a Century of Quiet Coexistence. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 158-184 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 9. MORAVCOVÁ, Michala. The Impact of German Macroeconomic News on Emerging European Forex Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 505–521.
  článok

  článok


 10. BASTIN, Jan. Risk-Based Investing In the German Stock Market. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 55-72.
  článok

  článok