Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok


 2. PAVELKA, Ľuboš. Potápanie dôchodkovej renty. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 15. januára 2018, roč. 28, č. 11, s. 28.
  článok

  článok


 3. TOMAN, Pavel. Spolupráce lidí a inteligentní techniky se prohlubuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 20-23.
  článok

  článok


 4. PRŮŠA, Ladislav. Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemí. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 9-15.
  článok

  článok


 5. BASTIN, Jan. Risk-Based Investing In the German Stock Market. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 55-72.
  článok

  článok


 6. ČERVEŇ, Michal. Významné banské vodohospodárske sústavy Európy. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 3-4, s. 32-36.
  článok

  článok


 7. ŠIMONÍK, Milan. Kombinovaná výroba má v SRN stále významné místo. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 1, s. 48-50.
  článok

  článok


 8. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Výkon ekonomiky vs. výnos korporátnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online. VEGA č. 1/0443/15.
  článok

  článok


 9. KYRIAKOU, Maria I. - DIMITRAS, Augustinos I. Impact of Auditor Tenure on Audit Quality: European Evidence. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 1, p. 374-386.
  článok

  článok


 10. TOMAN, Pavel. Rozšíření německého mýta se promítne do cen. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. 28-29.
  článok

  článok