Výsledky vyhľadávania

 1. DAJČMAN, Silvo. Do German Industrial Confidence Shocks Matter for Central and Eastern Europe? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 4, s. 321-339.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Lukáš. Hornické památky v Krušnohoří v UNESCO: příklad úspěšného strategického přeshraničního plánování. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 1, s. 32-41.
  článok

  článok

 3. ADÁMKOVÁ, Alena. Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 38-39.
  článok

  článok

 4. MAIER, Tomas. Císař Friedrich I. Barbarossa a dynastie Štaufů v německých reáliích 12. století. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 151-158 online.
  článok

  článok

 5. Deutschland edition : Ideen, Positionen, Debatten. Frankfurt am Main : FAZIT Communication. vychádza nepravidelne. ISSN 1617-9552. Dostupné na : http://www.deutschland.de
  časopis

  časopis

 6. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Migration and Asylum Seekers Governance in the EU: The Case of Berlin Municipality. In ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences. ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences : Proceedings Book. - Amsterdam : EUSER, 2020. ISBN 978-1-64871-449-8, pp. 275-279 online. MAGYC project, Innovation Program No. 822806.
  článok

  článok

 7. SOKIL, Oleh et al. Social and Environmental Costs: the Impact of Accounting and Analytical Support on Enterprises’ Sustainable Development in Germany and Ukraine. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 124-136.
  článok

  článok

 8. KOVÁČ, Stanislav. Comovement and Spillover Effect During Crisis : Evidence from Physically Distance Countries. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 173-181. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 9. JIRÁSEK, Michal. Single Stimuli, Multiple Responses: Performance Feedback and Firms’ R&D Changes. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 4, s. 381-402.
  článok

  článok

 10. MAIER, Tomas. 13. století v německých reáliích a osobnost císaře Fridricha II. Štaufského. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 75-82 CD ROM.
  článok

  článok