Výsledky vyhľadávania

 1. PÝCHA, Mikuláš. Problems with Long-term Financial Sustainability of Export Credit Agencies. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 2, s. 156-170.
  článok

  článok

 2. AĞAZADE, Seymur. Service Exports and Productivity: Evidence from OECD Panel Data. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 3, s. 298-321.
  článok

  článok

 3. SAHNOUN, Marwa - ABDENNADHER, Chokri. Do Active Labor Market Policies Increase the Subjective Well-being of the Unemployed? Evidence from OECD Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 5, s. 447-471.
  článok

  článok

 4. KOČIŠOVÁ, Kristína - CYGAŃSKA, Małgorzata - KLUDACZ-ALESSANDRI, Magdalena. The Application of Data Envelopment Analysis for Evaluation of Efficiency of Healthcare Delivery for CVD Patients. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, pp. 96-113.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Branislav. Implementation Status Quo of the BEPS Actions in Slovakia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 301-308 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 6. KRIVOSUDSKÁ, Simona - STEINHAUSER, Dušan. Competitiveness of Manufacturing Sector in OECD Countries. In DOKBAT 2020. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. ISBN 978-80-7454-935-9, pp. 268-280 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 7. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Institutional Framework of European Development Assistance. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 923-929 online. I-20-104-00.
  článok

  článok

 8. ROSARIO, Shireen - CHAVALI, Kavita. Digitization of Taxation in the Changing Business Environment & Base Erosion & Profit Shifting (Beps) Special Reference to India. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 61-74.
  článok

  článok

 9. HATIPOGLU, Mercan. Revisiting Linkages between Stock Prices and Real Activity in OECD Countries: Does Finance Respond to Changing Situation of Economy? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 1, s. 105-126.
  článok

  článok

 10. KAJÁNEK, Tomáš. Current Initiatives of International Harmonization of Digital Taxation. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 70-75.
  článok

  článok