Výsledky vyhľadávania

 1. The implementation of the palestinian code of conduct : strengthening ethics and contributing to institution-building. Paris : OECD, 2016. 120 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-implementation-of-the-palestinian-code-of-conduct_9789264256934-en> ISBN 978-92-64-25692-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MICHAĽÁK, Tomáš. Čierny september – vyvrcholenie aktivity palestínskeho hnutia odporu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 95-110.
  článok

  článok

 3. ŠLAIM, Avi. Izrael a Palestina : přehodnocení, revidování, vyvracení. Praha : Academia, 2016. 378 s. 21. století. ISBN 978-80-200-2544-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. VLTCHEK, Andre. Impérium lže. Olomouc : Broken Books, 2016. 184 s. ISBN 978-80-906307-1-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KISSINGER, Henry. Uspořádání světa : státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Praha : PROSTOR, 2016. 399 s. Edice Obzor. ISBN 978-80-7260-335-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. SORBY, Karol R. Palestínske odbojové hnutie v Libanone a „Káhirská dohoda 1969“. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 4, s. 313-332. VEGA 2/0107/15.
  článok

  článok

 7. MICHAĽÁK, Tomáš. Snahy o naštartovanie mierového procesu na Blízkom východe po nástupe Jimmyho Cartera do Bieleho domu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 1, s. 5-20.
  článok

  článok

 8. BREGMAN, Ahron. Cursed Victory : a history of Israel and the occupied territories. London : Penguin Books, 2015. 375 s. ISBN 978-0-141-01723-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MICHAĽÁK, Tomáš. Palestínčania, občianska vojna v Libanone a sýrska intervencia (1976). In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2014. ISSN 1336-1562, 2014, roč. 12, č. 3, s. 254-271.
  článok

  článok

 10. DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ - vybrané problémy. Recenzenti: Elena Kašťáková, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 237 s. [12,99 AH]. VEGA 1/0391/13. ISBN 978-80-225-3834-3. [Počet ex. : 14, z toho voľných 5, prezenčne 4]