Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2119  
Vaša otázka: Heslá = "Poľsko"
 1. TURSKA-KAWA, Agnieszka - CSÁNYI, Peter - KUCHARČÍK, Rudolf. From the “Rally ‘Round the Flag” Effect to a Social Crisis of Confidence. Poland and Slovakia in the First Year of the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 20-38 online.
  článok

  článok

 2. SENDEK-MATYSIAK, Ewelina - RZĘDOWSKI, Hubert. The Cost of Charging Electric Vehicles in Poland. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2022. ISSN 1335-4205, 2022, vol. 24, no. 1, pp. A1-A11.
  článok

  článok

 3. HALFAROVÁ, Hana. Proč si Polsko brání své uhlí a co všechno pro něj znamená? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 76-77.
  článok

  článok

 4. GRZELAK, Aleksander. The Income-Assets Relationship for Farms Operating Under Selected Models in Poland. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 2, s. 59-67.
  článok

  článok

 5. ADAMUS, Rafał. Polish Draft Law on “Family Foundations”. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 1, s. 19-35.
  článok

  článok

 6. SZABÓ, Jakub - KURUCZ, Milan. The Death of Neoliberalism or a Mere Camouflage? Polanyian Countermovement in Hungary & Poland. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Forum for Social Economics. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1874-6381, 2022, pp. 1-15 online.
  článok

  článok

 7. SULEJMANI, Dagmar. Mechanizmus implementácie udržateľných cieľov Agendy 2030 vo vybraných európskych štátoch. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 320-326 online.
  článok

  článok

 8. DZIURA, Boris. Intermárium a iniciatíva troch morí v kontexte dobového vývoja v Poľsku a na Ukrajine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 103-110 online.
  článok

  článok

 9. BENČÍK, Michal. United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 4, s. 333-348.
  článok

  článok

 10. RAJFUR, Piotr - DOLNÁ, Mária. Management of Personal Data in Medical Institutions Using the Example of Private and Public Hospital in Opole Province. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 49-60 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.