Výsledky vyhľadávania

 1. NIEWIADOMSKI, Piotr. Agentisation of Airports and the Pursuit of Regional Development in Poland. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 2, pp. 171-188.
  článok

  článok

 2. ADAMUS, Rafał. Amended Consumer Bankruptcy Law in Poland. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2020. ISSN 1339-5467, 2020, roč. 8, č. 1, s. 19-46.
  článok

  článok

 3. RAJFUR, Piotr - ZÁVADSKÝ, Cyril. Wykorzystanie metody programowania liniowego Dea do oceny efektywności organizacyjnej szpitali jako podstawowego celu procesu komercajlizacji. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 78-87.
  článok

  článok

 4. BYRKA-KITA, Katarzyna et al. Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 145-171.
  článok

  článok

 5. GODA, Natália. Soft Power 30 Index - Comparation of the Visegrad Group Countries. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 138-142 online.
  článok

  článok

 6. GOŁAŚ, Zbigniew. The Effect of Inventory Management on Profitability: Evidence From the Polish Food Industry: Case Study. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 5, pp. 234-242.
  článok

  článok

 7. ŽIVKOV, Dejan - KOVAČEVIĆ, Jelena - LONČAR, Sanja. Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 787-810.
  článok

  článok

 8. MAZUREK-KUSIAK, Anna. Determinants of the Selection of Travel Agencies on Polish Tourist Services Market. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 156-166.
  článok

  článok

 9. DĚDKOVÁ, Jaroslava - UNGERMAN, Otakar. Analysis of Tourism Sevices In the Czech-Polish Part of the Euroregion Neisse. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok

 10. KAJÁNEK, Tomáš. Úpadok liberálnej demokracie a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku v kontexte členstva v EÚ. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 59-76 online.
  článok

  článok