Výsledky vyhľadávania

 1. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. KALABIS, Zbyněk. Z historie centrální banky Rumunska - Banca Nationala a Romaniei. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 3, s. 48-49.
  článok

  článok


 3. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 228 s. [11,40 AH]. ISBN 978-80-225-4508-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. BAŃSKI, Jerzy. Phases to the Transformation of Agriculture in Central Europe – Selected Processes and Their Results. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 12, pp. 546-553.
  článok

  článok


 5. PLOTTOVÁ, Sylvia. Vlivy tržních ukazatelů na primární veřejné nabídky akcií ve vybraných zemích EU. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok


 6. ROŽOVÁ, Lucia. Komparácia deficitu verejných financií vo vybraných krajinách Európskej únie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 34-50.
  článok

  článok


 7. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - KOVACS, Andreea. Zahraničnoobchodné vzťahy Rumunska pred a po vstupe do EÚ. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 209-218 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 8. PETKOVÁ, Zuzana - MIRCEA, Marian. Rumuni proti korupcii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 42-45.
  článok

  článok


 9. KITCHEN, Hannah. Romania 2017. Paris : OECD, 2017. 236 s. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/romania-2017_9789264274051-en> ISBN 978-92-64-27404-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HUNG, Thai. An Empirical Test on Linkage Between Foreign Exchange Market and Stock Market: Evidence from Hungary, Czech Republic, Poland and Romania. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 31, pp. 25-38.
  článok

  článok