Výsledky vyhľadávania

 1. KOSÁROVÁ, Dominika. Al Jazeera and Al Arabiya: Understanding Media Biasc. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 4, s. 87-108.
  článok

  článok

 2. BATEH, D. The Entrepreneurial Lens Toward The 2030 Vision in Saudi Arabia: Jeddah’s Contributions to Regional Growth. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 37, s. 21-34.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Radek. Specifika exportu do jihozápadní Asie. In Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1210-0714, 14. 6. 2018, roč. 62, č. 24.
  článok

  článok

 4. MAHMOOD, Haider - ALKAHTANI, Nasser Saad. Human Resource, Financial Market Development and Economic Growth in Saudi Arabia: a Role of Human Capital. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 31-34.
  článok

  článok

 5. ZAHYD, Sadaf. The Impact of Change in Oil Prices on the Equity Markets of Oil Exporting and Importing Countries. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 2, s. 29-39.
  článok

  článok

 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Ako nezaspať dobu v ére obnoviteľných energií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 21. septembra 2017, roč. 27, č. 38, s. 56-57.
  článok

  článok

 7. SORBY, Karol R. [Dějiny Saúdské Arábie]. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 2, s. 208-210 online. Recenzia na: Dějiny Saúdské Arábie / Mendel, M,. - Praha : Lidové noviny, 2016. - ISBN N 978-80-7422-499-7.
  článok

  článok

 8. PRESSBURG, Adrian Peter. Bohatá Saudská Arábia musí šetriť! In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. HRADSKÝ, František. Peak Oil sa (ne) koná. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 62-64.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Čína má s Blízkym východom ďalekosiahle plány. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 18. februára 2016, roč. 26, č. 7, s. 34-35.
  článok

  článok