Výsledky vyhľadávania

 1. JANÁČEK, Julius - RYBÁČEK, Václav. Commuting Time and Life Satisfaction of High School Students in the Czech Republic, Italy and Slovenia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 5, s. 561-574.
  článok

  článok

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Expenditures on R&D as the Tool for Development of the Patents in Slovakia Within the Agenda 2030. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 292-300 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 3. SZABÓ, Jakub. Political and Economic Patterns of Dependency: A Case of Eastern Periphery of the EU. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 655-669 online.
  článok

  článok

 4. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 5. ĎURINOVÁ, Ivona - DUBCOVÁ, Gabriela. Podnikateľské prostredie v Slovinsku z hľadiska uplatňovaných daňových stimulov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 122-130 online.
  článok

  článok

 6. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Slovenia (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 74 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-slovenia-stage-1_9789264309944-en> ISBN 978-92-64-30993-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Creative Industry and Measurement of its Impact on the Economy Performance in the Slovak Republic and in Slovenia. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 289-299 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 8. BOJNEC, Štefan - FERTÖ, Imre. Do CAP Subsidies Stabilise Farm Income in Hungary and Slovenia? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 3, s. 103-111.
  článok

  článok

 9. Tax Revenue Implications of Decarbonising Road Transport : Scenarios for Slovenia. Paris : OECD, 2019. 77 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-revenue-implications-of-decarbonising-road-transport-scenarios-for-slovenia_87b39a2f-en> ISBN 978-92-64-59543-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PŘÍVARA, Andrej. Explaining Emigration Patterns in Estonia, Lithuania, Slovenia and Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 161-180 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok