Výsledky vyhľadávania

 1. QADRI, Muhammad Ahmed - ARSHAD, Muhammad. Youth Crime in Karachi and London: A Comparative Analysis (Since 1990-2000). In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 71-88.
  článok

  článok

 2. KAYA, Gozde. Brexit: An Assessment of the Unprecedented Divorce Story and the Long Path to Ex-Membership. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 17, pp. 1-28.
  článok

  článok

 3. ZRAK, Andrej. Brexit a otázka švédskej nezávislosti. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 424-429 online.
  článok

  článok

 4. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Porovnanie krajín podľa Indexu národnej inovatívnej kapacity. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 240-254 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 5. ŠULÁKOVÁ, Agáta. The Brexit Referendum and Its Consequences on Selected Macroeconomic Indicators in the United Kingdom: a Synthetic Control Method Approach. In DOKBAT 2020. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. ISBN 978-80-7454-935-9, pp. 511-518 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 6. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Brexit a jeho dopad na Slovenskú republiku ako člena EÚ. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 140-151 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 7. SURMOVÁ, Soňa. Aký osud postihne ochranné známky EÚ po brexite? In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 18-24.
  článok

  článok

 8. ZRAK, Andrej. Gas, Oil And Independence: How Industry Affects Scottish Secession Efforts. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 8, no. 42, pp. 9-17 online.
  článok

  článok

 9. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIČ, Dubravka. BREXIT: Britain's TRUMP card or (hi)story of BRitish complEXITy? In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 8-30 [1,47 AH] online.
  článok

  článok

 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Emigration, Remittances and Economic Growth in the Baltic States : a Regional Perspective. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 25, no. 6, pp. 36-48 online. Dostupné na : <https://euraseans.com/index.php/journal/article/view/224>
  článok

  článok