Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína. [Compliance Číny s WTO – Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky a jak usilovala o získaní statusu tržní ekonomiky]. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 3, s. 245-249 online. Recenzia na: Compliance Číny s WTO – Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky / Fojtíková, L.:.
  článok

  článok

 2. BROCKOVÁ, Katarína. Čína, EÚ a Reforma WTO. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 115-119 online.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír. Ekonomická integrácia moslimských krajín - možnosti a limity. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 148-159 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. ZIGO, Daniel. Prístup hospodárskych subjektov z tretích krajín na trh verejného obstarávania EÚ. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 309-319.
  článok

  článok

 5. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s Trade Competitiveness in the Area of Agricultural Products after the Implementation of the World Trade Organization Commitments. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 9, pp. 379-388.
  článok

  článok

 6. VAN DEN BOSSCHE, Peter - ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 1077 s. ISBN 978-1-316-61052-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s trade Competitiveness in the Steel Industry after 15 years of its Membership in the WTO. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 166, no. 7-8, pp. 16-19.
  článok

  článok

 8. KURUCZ, Milan. Znižovanie nerovnosti medzi krajinami a medzinárodné organizácie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 72-79.
  článok

  článok

 9. MIKOVÁ, Ivana. Causes of regionalism. How ASEAN-China FTA fits the (new) wave of regionalism. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. ISSN 1338-3140, 2017, vol. 17, no. 1, s. 66-94.
  článok

  článok

 10. BROCKOVÁ, Katarína. Čína a jej štatút trhovej ekonomiky v rámci WTO. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 61-66 CD-ROM.
  článok

  článok