Výsledky vyhľadávania

 1. KOCHAJDOVÁ, Monika. Geopolitické postavenie Ruska po udalostiach na Ukrajine v roku 2014. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 1, s. 83-101 (online.
  článok

  článok

 2. KOCHAJDOVÁ, Monika. Russia's Implementation of Hybrid Warfare. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 269-278.
  článok

  článok

 3. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. EU Fossil Fuel Imports and Changes After Ukrainian Crisis. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. SHEVCHUK, Oleg - MARTYNENKO, Valentyna. An Integrated Approach to Assessing the Level of Fiscal Policy Decentralization. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 1, s. 49-63.
  článok

  článok

 5. BURKOVA, Liudmyla - SHURA, Natalia - NUSINOV, Volodymyr. Estimating the Ukrainian Companies’ Financial Potential and the Probability of Forced Liquidation. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 6. TARAS LVOVICH, Kloba - SOLOMIIA MYKHAYLIVNA, Kloba. Assessing the Relationship Between Financial Imbalances and Endogenous Regional Economic Development of Ukraine. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 10, s. 114-123.
  článok

  článok

 7. KOVTUNETS, Volodymyr - LONDAR, Sergiy. Evaluation of Higher Education Services Cost. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 178, no. 7-8, s. 57-69.
  článok

  článok

 8. ZUBRO, Tetyana. Boj s korupciou na Ukrajine - súčasný stav. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1121-1127 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. DZIURA, Boris - RANETA, Leonid. The Role of Volunteer Military Units During ATO in Donbass Conflict. Their Impact on the Ongoing Reform of ZSU. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, p. 231-237 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. GODA, Samuel. Úloha trilaterálnej kontaktnej skupiny v ozbrojenom konflikte na východe Ukrajiny. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 300-304 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok