Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Kyjev blokádou škodí najmä sám sebe. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. marca 2017, roč. 27, č. 13, s. 46-48.
  článok

  článok


 2. KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo - RANETA, Leonid. Water intensive economy and environmental issues in the post-soviet transition country. - Registrovaný: Scopus. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 2, pp. 81-94. VEGA 692413.
  článok

  článok


 3. OECD reviews of integrity in education: Ukraine 2017. Paris : OECD, 2017. 186 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en> ISBN 978-92-64-27065-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. HUTOROV, Andrii - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Integration in Ukrainian agrarian sector. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 107-115.
  článok

  článok


 5. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. GODA, Samuel. Human dimension and security sector reform in Slovakia: mission (in)complete? In Human security and security sector reform in Eastern Europe : study [elektronický zdroj]. - Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. ISBN 978-617-7157-45-7, pp. 56-62 online.
  článok

  článok


 7. BILOUS, Alla et al. Democratic transition in Slovakia: model situation for the challenges of Ukraine a democratic transition : scientific monograph. Reviewers: Oskar Krejší, Jana Kušnírová. 1st ed. Praha : DecPro Media ; Bratislava : Central European Education Institute, [2017]. 204 s. [8,57 AH]. BFB-PA26-006. ISBN 978-80-270-2209-0.

 8. BEBIAKOVÁ, Dáša. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ukrajinou ovplyvnené súčasnými zmenami obchodnej politiky EÚ voči Ukrajine : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2017. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. STASHUK, Vitalii. Some factors stipulating formation of the regional identity of the Ukrainian population. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 324-328 online.
  článok

  článok


 10. KUNYCHKA, Mykhaylo. Vodné zdroje a priemyselná produkcia v kontexte environmentálnych otázok Ukrajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 246-251 online.
  článok

  článok