Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠTOFF, Martin. Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete - Dnes jej reálne hrozí, že ťažba klesne na nulu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. JANČOVIČ, Peter. Súčasný stav venezuelskej ekonomiky. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 446-456 online.
  článok

  článok

 3. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 4. POBUDOVÁ, Daniela. Čísla, ktoré nás zaujali : 400%. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 31 online.
  článok

  článok

 5. REID, Michael. Forgotten Continent : A History of the New Latin America. New Haven : Yale University Press, 2017. 425 s. ISBN 978-0-300-22465-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Keď sa kontinent posúva doprava. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 7. januára 2016, roč. 26, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. ONDRÁŠEK, Jan - SMOLÍK, Josef. Vnitřní bezpečnostní vývoj v Kolumbii od roku 2002 do roku 2012. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. ISSN 1335-2741, 2015, roč. 18, č. 3, s. 161-193. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209929/ONDRASEK_SMOLIK.pdf>
  článok

  článok

 8. JURÁSEK, Miroslav. Venezuela: když se lidé bojí vycházet ze svých domovů. In Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 2014, č. 1, s. 1. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/venezuela-kdyz-se-lide-boji-vychazet-ze-svych-domovu>
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Vaya con dios, compañero Commandante. In Slovo - online verzia. - Bratislava : Nové slovo, 2013. ISSN 1336-2984, 10.3.2013, s. [1-6] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.noveslovo.sk/node/56124>
  článok

  článok

 10. GODA, Samuel. Y ahora que, Venezuela? In CENAA Policy Papers. - [Bratislava] : CENAA Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, 2013, 2013, roč. 2, č. 4, s. 1-6 [10,5 NS] online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0215216/Samuel-Goda-PP-No.-4-2013-Vol.-2.pdf>
  článok

  článok