Výsledky vyhľadávania

 1. FINK, Karl. Vietnam uprostred zmeny. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Júl-september, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. OECD Urban Policy Reviews: Viet Nam. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Urban Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en> ISBN 978-92-64-28609-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PHUONG THUY, Tran Thi - BICH NHUNG, Tran Thi. Factors Affecting Work Motivation of Office Workers - a Study in Ho Chi Minh City, Vietnam. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 1805-3777, 2018, roč. 8, č. 2, s. 2-13. Dostupné na : <https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/ekonomicke_listy_02_2018.pdf>
  článok

  článok

 4. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ŠKORNIČKOVÁ, Zuzana - MORAVCOVÁ, Markéta. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 197-212.
  článok

  článok

 6. HIEU, Vu Minh - RAŠOVSKÁ, Ida. A Proposed Model on Stakeholders Impacting on Destination Management as Mediator to Achieve Sustainable Tourism Development. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 1, s. 90-102.
  článok

  článok

 7. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. online 635 s. ISBN 978-80-7454-767-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. OECD Investment Policy Reviews: Viet Nam 2018. Paris : OECD, 2018. 409 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-viet-nam-2017_9789264282957-en> ISBN 978-92-64-28251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. VU, Hoang Duong. Technical efficiency of FDI firms in the Vietnamese manufacturing sector. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 205-230.
  článok

  článok