Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1195  
Vaša otázka: Heslá = "Vyšehradská štvorka"
 1. RIEPL, Tobias - ZÁVARSKÁ, Zuzana. Towards a Greener Visegrád Group: Progress and Challenges in the Context of the European Green Deal. Policy Notes and Reports 64. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 25 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BIELA, Alexandra. Environmental Aspects in Production in the Context of Industry 5.0. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 64-73. IG-22-111-00.
  článok

  článok

 3. ČERŇANOVÁ, Lucia. The Level of Smart Mobility in V4 - Comparison of Capital Cities. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 74-86. I-22-109-00.
  článok

  článok

 4. BEČKA, Michal - KAJANOVÁ, Jana - SAXUNOVÁ, Darina. Development of Business Income Tax Revenue (PIT and CIT) in the Visegrad Group Countries (V4) and its Redistribution. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 3, s. 239-277.
  článok

  článok

 5. WAISOVÁ, Šárka - CABADA, Ladislav. China’s Engagement in Central Europe: Words Speak Lauder than Actions. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 2, s. 151-176.
  článok

  článok

 6. PISCOVÁ, Magdaléna. Identity and Perception of Capital Cities by the City Elites. The Case of the Visegrad Countries. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 1, s. 75-94.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Tomáš. Výskum inovačných nástrojov pre diagnostiku konkurencieschopnosti priemyselných klastrov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 1, s. 33-36.
  článok

  článok

 8. BENČÍK, Michal. United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 4, s. 333-348.
  článok

  článok

 9. ŠPROCHA, Branislav. Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1805-2991, 2022, roč. 64, č. 2, s. 139-157.
  článok

  článok

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša. Koncept smart city a jeho implementácia v krajinách V4. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-10]. APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.