Výsledky vyhľadávania

 1. ROGALSKA, Karin. Pôdohospodárstvo 4.0. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, november 2014, roč. 8, č. 11, s. 14.
  článok

  článok


 2. PORVAZ, Pavol - TÓTH, Štefan - STRIČÍK, Michal. Význam a pestovanie konopy siatej Cannabis sativa L. pre energetické účely na Slovensku : metodická príručka. Michalovce : Výskumný ústav agroekológie Michalovce CVRV Piešťany, 2011. 33 s. ISBN 978-80-89417-36-0.

 3. MAĎAROVÁ, Martina - KOTOROVÁ, Dana. Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 98-112.
  článok

  článok


 4. HLUBINA, Palo. Cesta k maximálnej sebestačnosti. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2007. ISSN 1335-4620, 31. októbra 2007, č. 22, s. 32-36.
  článok

  článok


 5. JURÁŠEK, Prokop. Vybrané kapitoly zo svetového poľnohospodárstva. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 265 s. ISBN 80-225-0956-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Environmental indicators for agriculture. Paris : OECD, 1997. 622 s. ISBN 92-64-15315-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]