Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 465  
Vaša otázka: Heslá = "algoritmy"
 1. NAIN, Indu - RAJAN, Sruthi. A Scoping Review on the Factors Affecting the Adoption of Robo-advisors for Financial Decision-Making. In Scientific Papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2024. ISSN 1211-555X, 2024, vol. 32, no. 1, s. 1-15.
  článok

  článok

 2. SCHMIDT, Peter. Not Small - Not Big Data (NoS-NoB) v kontexte dátovej vedy : monografia. Recenzovali: Pavol Jurík, Daniel Kastl, Martin Mišút, Branislav Skladan. 1. vydanie. [Bratislava] : 5V, 2024. 159 s. [9,34 AH]. ISBN 978-80-974484-8-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 3. SCHMIDT, Peter. Vplyv veľkosti a štruktúry dát na algoritmickú zložitosť v triedach P a NP. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 2, s. 50-59.
  článok

  článok

 4. MUCHA, Vladimír. Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 48-54. VEGA 1/0431/22.
  článok

  článok

 5. BEDNAŘÍK, Andrej. Klasifikačné rozhodovacie stromy a ich algoritmy. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 14-30.
  článok

  článok

 6. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ml., Gabriela Dováľová, Michal Fendek... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. 92 s. [5,95AH]. ISBN 978-80-69021-03-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. JALILI, Abdul Qawi - DZIATKOVSKII, Anton. State Data Security Backed by Artificial Intelligence and Zero Knowledge Proofs in the Context of Sanctions and Economic Pressure. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2023. ISSN 1728-6239, 2023, vol. 202, no. 3-4, pp. 4-16.
  článok

  článok

 8. MAJERNÍK, Štefan et al. Potravinová bezpečnosť v podmienkach pandémie a minimalizácia dopadov prostredníctvom cielenej výživy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 114-123.
  článok

  článok

 9. SCHNEIDER, Thomas. Digitalization and Artificial Intelligence : Use by and in Controlling. Wiesbaden : Springer Gabler, 2023. 99 s. ISBN 978-3-658-40382-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VESELOVSKÁ, Lenka. Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 139 s. ISBN 978-80-557-1959-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.