Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELOVÁ, Ľuba. Prehľad vybraných prieskumných údajov o zneužívaní psychoaktívnych látok u detí a mládeže v európskom priestore. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 173-183.
  článok

  článok


 2. VALAČAI, Peter. Absencia duševného zdravia ako globálny problém. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 713-720 online.
  článok

  článok


 3. ČTVRTEČKOVÁ, Kateřina. Konzumace alkoholu, návykových látek a kouření u dětí ze sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 587-593.
  článok

  článok


 4. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Alkohol na pracovisku - kontrola zamestnávateľom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 67-69.
  článok

  článok


 5. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Zdravie pôvodných obyvateľov Arktídy - vybrané problémy. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 357-366 online. projekt EDGE 692413.
  článok

  článok


 6. Illicit trade: Converging criminal networks. Paris : OECD, 2016. 262 s. OECD reviews of risk management policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/charting-illicit-trade_9789264251847-en> ISBN 978-92-64-25183-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Health at a glance: Europe 2016 : state of health in the EU cycle. Paris : OECD, 2016. 199 s. Health at a glance: Europe. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016_9789264265592-en> ISBN 978-92-64-26558-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ŽUĽOVÁ, Jana. Alkohol na pracovisku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 104-106.
  článok

  článok


 9. Health at a glance 2015 : OECD indicators. Paris : OECD, 2015. 216 s. Health at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en> ISBN 978-92-64-23257-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy. Paris : OECD, 2015. 235 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en> ISBN 978-92-64-18085-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]