Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 30  
Vaša otázka: Heslá = "amortizácia"
 1. KAUFMAN, Josh. Osobný kurz MBA : ovládnite umenie biznisu. Prvotriedne obchodné vzdelanie v jedinej knihe. Preložili: Stanislava Bariaková, Monika Kaliská. 2. doplnené vydanie; 10th Anniversary Edition, doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : Eastone Books, 2021. 443 s. ISBN 978-80-8109-420-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 2. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Odložená daň z príjmov ako nástroj objektivizácie výsledku hospodárenia po zdanení daňou z príjmov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 977-988 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. MOKOŠOVÁ, Daša. Vhodnosť metód odpisovania s účinnosťou od 1.1. 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 23-24.
  článok

  článok

 4. SUROVÝ, Vladimír - PAVLOVIČ, Vladan. Amortizácia dlhodobého majetku v Chorvátsku, aspekt daňový. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-5 CD-ROM. Project 179001.
  článok

  článok

 5. NAGY, Ladislav. Model amortizovanej hodnoty pri oceňovaní obligácií. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 9, s. 523-526. VEGA 1/0261/10.
  článok

  článok

 6. ULLMANN, Bohumil. Úskalí používání ukazatele EBITDA. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Březen 2010, roč. 45, č. 3, s. 33-35. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-41824980-uskali-pouzivani-ukazatele-ebitda>
  článok

  článok

 7. MARKOVIČ, Peter. Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 3, s. 142-147. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 8. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Oceňovanie emitovaných obligácií a umorovanie transakčných nákladov podľa IFRS/IAS. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISSN 1335-7069, 2008, roč. 9, č. 1, s. 46-53.
  článok

  článok

 9. GÖGHOVÁ, Tímea - KAREŠ, Ladislav. Odpisovanie nehmotného majetku podľa IAS/IFRS a US GAAP. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-233-7. VEGA 1/0284/08.
  článok

  článok

 10. TAUSINGER, Radoslav. Ekonomické odpisy - lekcie z regulácie. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2005. ISSN 1335-5813, Jar 2005, roč. 6, č. 1, s. 20-26.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.