Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 306  
Vaša otázka: Heslá = "analýza swot"
 1. SKALSKÁ, Elena. Organizácia vlastnej práce a času - sebariadenie a manažérska etika (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 6, s. 21-26.
  článok

  článok

 2. CAKOVÁ, Veronika - DEDINSKÝ, Michal - PROCHYRA, Alex. Uspejte v online : čo najlepší marketéri vedia, robia a hlásajú. Bratislava : Performics Slovakia, [2021]. 291 s. ISBN 978-80-973694-0-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. ČABINOVÁ, Veronika - ONUFEROVÁ, Erika - ŠOLTIS, Samuel. Inovatívny prístup k identifikácii finančného zdravia a konkurenčného postavenia hotelových zariadení. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2021. ISSN 1804-3836, 2021, roč. 12, č. 1, s. 14-30.
  článok

  článok

 4. BARTKOVÁ, Lucia. Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketingovú analýzu. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 159 s. ISBN 978-80-557-1870-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BEDNÁROVÁ, Lucia. Benchmarking v procese environmentálneho marketingu : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4876-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. CHLPEK, Samuel. Skvalitnenie atribútov vybraného kultúrneho podujatia na Slovensku. In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 84-93 online.
  článok

  článok

 7. ZAMBOROVÁ, Katarína. Výučba obchodnej angličtiny pomocou mobilných aplikácií na čítanie na vysokých školách – SWOT analýza. In Odborný cudzí jazyk: teória a prax. konferencia. Odborný cudzí jazyk: teória a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISBN 978-80-558-1608-1, s. 189-195 online.
  článok

  článok

 8. TVRZNÍK, Pavel - JEŘÁBEK, Tomáš - MÁLEK, Zdeněk. Marketingová analýza a strategie pivního turismu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 70-77.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Lukáš. Víceúrovňové vládnutí a cestovní ruch: příklad nového zákona o cestovním ruchu a nové strategie cestovního ruchu v Horním Rakousku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 49-54.
  článok

  článok

 10. ŠULAJOVÁ, Katarína - ŠTEFANIŠINOVÁ, Nikola - MUTHOVÁ, Nikoleta. Prečo by sa malo mesto uchádzať o titul Európske mesto športu? In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 616-624.
  článok

  článok