Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Procesy priamo ovplyvňujú výkonnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 26-30.
  článok

  článok

 2. ERGEN, Zuhal - GÜZHAN, Esin. Budget Deficit Sustainability: An Application to Turkey. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 1, s. 1-24.
  článok

  článok

 3. KORSAKIENĖ, Renata - RAIŠIENĖ, Agota Giedrė. Sustainability Drivers of Small and Medium-Sized Firms: A Review and Research Agenda. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 4. TUNALI, Çiğdem Börke. Does Education Affect Environmental Pollution? An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 30-49.
  článok

  článok

 5. The Art of Experimental Economics : Twenty Top Papers Reviewed. Edited by Gary Charness and Mark Pingle. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2022. 233 s. Routledge Advances in Behavioural Economics and Finance. ISBN 978-0-367-89431-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 6. The Art of Experimental Economics : Twenty Top Papers Reviewed. Edited by Gary Charness and Mark Pingle. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2022. 233 s. Routledge Advances in Behavioural Economics and Finance. ISBN 978-0-367-89431-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. KADEROVÁ, Andrea. [Teória rizika v poistení] : [riešené príklady v jazyku R a Maxima]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 2, s. 67-68 online. Recenzia na: Teória rizika v poistení : riešené príklady v jazyku R a Maxima / Michal Páleš, František Slaninka ; recenzovali: Jozef Fecenko, Jana Mihalechová. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2021. - ISBN 978-80-89962-80-8.
  článok

  článok

 8. ANDRADE, Philippe et al. No Firm is an Island? How Industry Conditions Shape Firms’ Expectation. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 40-56.
  článok

  článok

 9. AGUR, Itai - ARI, Anil - DELL’ARICCIA, Giovanni. Designing Central Bank Digital Currencies. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 62-79.
  článok

  článok

 10. FURTNER, Reinhard et al. Austrian Money Attitudes in International Comparison: A Meta Analysis. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2022, vol. 33, no. 2, pp. 7-22 online.
  článok

  článok