Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3038  
Vaša otázka: Heslá = "analýzy"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Procesy priamo ovplyvňujú výkonnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 26-30.
  článok

  článok

 2. POSPÍŠILOVÁ, Pavlína - KALENDA, Soňa. The Role of Social Work in the Process of Implementing Active Ageing Policy in the Czech Republic: Content Analysis of Strategic Documents. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 64-80.
  článok

  článok

 3. LACKO, Roman et al. Efficiency and Productivity Differences in Healthcare Systems: The Case of the European Union. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. ISSN 1660-4601, 2023, vol. 20, no. 1, pp. 1-14. KEGA 001UVLF-4/2020, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. PARKHOMENKO, Nataliia. Process of Developing the International City Branding Strategy: Case Study City of Kharkiv. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 2-15.
  článok

  článok

 5. GÜNEY, Pelin Öge. Interest Rate Uncertainty and Macroeconomics in Turkey. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 2, pp. 184-204.
  článok

  článok

 6. ÓVÁRI, Kristián - KOČIŠ, Martin. Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 5-29.
  článok

  článok

 7. SOTÁKOVÁ, Kamila. Hodnotenie finančnej výkonnosti analyzovaného podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 106-113.
  článok

  článok

 8. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - DUCÁR, Tomáš. Popis procesov finančného plánovania v podmienkach konkrétneho podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 38-50.
  článok

  článok

 9. MURIN, Viliam. Úspešný Content Marketing. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 78-86. I-23-105-00.
  článok

  článok

 10. HUDECOVÁ, Kristína - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. The Impact of Geopolitical Risk on Agricultural Commodity Prices. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 4, pp. 129-139.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.