Výsledky vyhľadávania

 1. Rok 2019: Rozmach mobilního placení, další ústup hotovosti. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. POKORNÝ, Lukáš. S neviditelnou biometrií k bezpečnějšímu placení. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Vernostným kartám sme verní. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok

 4. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Is There Still Any Space for New Social Media? Tiktok is an Answer. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Quo vadis massmedia. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0053-6, s. 128-136 online.
  článok

  článok

 5. ZAMBOROVÁ, Katarína. Enhancing English Language Skills Using an App for Reading and Listening. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 509-516 online.
  článok

  článok

 6. HOMMEROVÁ, Dita - FIALA, Michal. Využívání nástrojů mobilního marketingu u cestovních kanceláří v ČR. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 4-20.
  článok

  článok

 7. ZAGORŠEK, Branislav. BodyFix : aplikácia, ktorá Vám pomôže udržať zdravý chrbát. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 16-17 online.
  článok

  článok

 8. SLÁVIK, Štefan. Virtual Medicine : spoznávanie ľudského tela vo virtuálnej realite. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 123-125 online.
  článok

  článok

 9. 9.Wander

  ZAGORŠEK, Branislav. Wander : outdoorové výzvy do každého vrecka. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 130-131 online.
  článok

  článok

 10. 10.Swips

  ZAGORŠEK, Branislav. Swips : softvér pre manažment športových turnajov. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 117-118 online.
  článok

  článok