Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 240-262.
  článok

  článok

 2. GOMBOS, Katalin. Harmonization of Procedural Law vs Procedural Autonomy of the Member State. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 24-32.
  článok

  článok

 3. HOVORKOVÁ, Katarína - LIPKOVÁ, Ľudmila. Iceland's integration process into the European Union and assessment of its economic and political alignment with European legislation. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 6, pp. 1805-1812 online.
  článok

  článok

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Poisťovníctvo po novelách zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 35-118.
  článok

  článok

 5. KALESNÁ, Katarína. Je podnik (stále) legislatívnou výzvou? In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 122-133.
  článok

  článok

 6. KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500.
  článok

  článok

 7. BENKO, Rastislav. Rozprava o princípe prednosti práva EÚ - vláda práva za hranicami štátu. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISSN 1339-3995, 2015, roč. 3, č. 1, s. 128-141.
  článok

  článok

 8. PETRUĽÁK, Martin. Predzmluvné informačné povinnosti po novom. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 2, s. 5-6.
  článok

  článok

 9. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí v procese jeho harmonizácie na Slovensku. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 219-228 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BITTMANNOVÁ, Bianka. Vplyv vstupu do Európskej únie na legislatívu Slovenska. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 4, s. 18-29 online.
  článok

  článok