Výsledky vyhľadávania

 1. ZIENTEK, Jan. Jak budovat bankovní systémy pomocí mikroservisní architektury. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. STŘELCOVÁ, Iveta - ČERNOVICKÝ, Vojtěch. Realizace BIM modelu v rozpočtování pozemních staveb. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 40-51.
  článok

  článok

 3. UHLIAR, Miroslav. Architektúra ako odvetvie kreatívneho priemyslu na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 669-678 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. UHLIAR, Miroslav. Specifics of Creative Business in Architecture. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-12 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 5. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1335-2563. Dostupné na : https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/ahr-overview.xml
  časopis

  časopis

 6. Zákony IV/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti stavebného práva k 1.1.2019 : stavebný zákon : sporenie : kataster nehnuteľností : bytové a nebytové priestory : verejné práce : architekti : pozemkové spoločenstvá : vzťahy k pôde a inému majetku : štátny fond rozvoja bývania. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-055-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PRAJOVÁ, Vanesa - MRVOVÁ, Ľubica - MARKOVÁ, Petra. Concept of Enterprise Architecture. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 2, s. 46-51.
  článok

  článok

 8. KOZOVÁ, Mária - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana. Vlkolínec a Hollókő - živé dediny zapísané do zoznamu Unesco. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 27-35.
  článok

  článok

 9. KUCZMAN, Gabriel - FERIANCOVÁ, Ľubica. Podpora regionálnych špecifík v krajinnoarchitektonickej tvorbe v podmienkach Slovenského vidieka. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 449-454.
  článok

  článok

 10. RYBÁROVÁ, Daniela. Štrukturálna analýza vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 497-504 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok