Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Pavel Nečas, Jana Lasicová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 443 s. ISBN 978-80-972673-5-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jiří Beck, Jan Čadil, Jana Frkova. 1. Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. E-Book [259 s.]. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/44th-international-academic-conference-vienna/table-of-content> ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Security Forum 2018. International Scientific Conference. Security Forum 2018 : Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference, February 7th- 8th, 2018, Matej Bel University, (Banská Bystrica, Slovakia). Reviewers: Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik ... [et al.]. 1st Edition. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 206 s. ISBN 978-80-972673-6-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ZRAK, Andrej. Stála štruktúrovaná spolupráca ako cesta k spoločnej armáde EÚ. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 3, s. 44-54 online.
  článok

  článok


 5. NOVOTNÁ, Martina - KLIMAČEK, Richard. Dopad ukrajinskej krízy na štáty V4. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 773-782.
  článok

  článok


 6. UŠIAK, Jaroslav - GÖRNER, Erik. Ekonomické teórie vojenskej regrutácie. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 1023-1033.
  článok

  článok


 7. ABRAMOV, Alexander. Money motivation of military personnel in NATO countries, Russia, China and CIS countries. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 32-35.
  článok

  článok


 8. GODA, Samuel. Human dimension and security sector reform in Slovakia: mission (in)complete? In Human security and security sector reform in Eastern Europe : study. - Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. ISBN 978-617-7157-45-7, pp. 56-62 online.
  článok

  článok


 9. SORBY, Karol R. Začiatok cesty Saddama Husajna na vrchol politickej irackej politickej scény : dva úspešné prevraty vedené stranou Baas v júli 1968. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2017. ISSN 1337-8163, 2017, roč. 10, č. 2, s. 5-22.
  článok

  článok


 10. GODA, Samuel - FISCHER, Dušan. Slovakia. In Strategic autonomy and the defence of Europe : on the road to a European army? - Bonn : Dietz, 2017. ISBN 978-3-8012-0498-3, pp. 365-373.
  článok

  článok