Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Overovanie účtovnej závierky audítorom za rok 2020 a ukladanie správy audítora do registra účtovných závierok. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 49-55.
  článok

  článok

 2. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Interný a externý audit v automobilovom priemysle. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 4-10. I-20-103-00.
  článok

  článok

 3. DOMARACKÁ, Denisa - ANTALOVÁ, Renáta. Slovak Audit Firms and Their Membership in a Network. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. DOMARACKÁ, Denisa. Slovak Audit Companies Operating in Audit Networks. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 26-30 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 5. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - UŽÍK, Ján. Corporate Culture of the Audit Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 59-62 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 6. ABDULAHAD, Alaa Fareed. The Ability to Reduce the Expectation Gap Between Financial Reporting Users and Auditors: an Analytical Study of Sudit Offices in Iraq. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 188, no. 3-4, s. 174-181.
  článok

  článok

 7. AL-TAEE, Salowan Hafadh Hamed. Effects of the Remote Auditing in Iraq During COVID-19. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 187, no. 1-2, s. 197-205.
  článok

  článok

 8. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). Zborník zostavili: Miroslava Vašeková, Michal Hora. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 164 s. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4847-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. 12x ročne. ISSN 1335-2024. Dostupné na : https://skcu.sk/casopis-uad/
  časopis

  časopis

 10. ADAMÍKOVÁ, Monika. Overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 9, s. 65-68.
  článok

  článok