Výsledky vyhľadávania

 1. UŽÍK, Ján - KRIŠKOVÁ, Petra. Rukoväť audítorských štandardov (ISA402). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 2, s. 34-35. VEGA 1/0073/18.
  článok

  článok


 2. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 1, s. 25-26. VEGA 1/0073/18.
  článok

  článok


 3. MARIANYI, Peter. Efektívnu prevádzku pýtajú aj nevýrobné budovy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 40-43.
  článok

  článok


 4. HRUŠOVSKÁ, Dana. Vplyv marketingového auditu na výkonnosť. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 20-22 CD-ROM. VEGA 1/0546/15, 50%, VEGA 1/0876/17, 50%.
  článok

  článok


 5. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov : Medzinárodný audítorský štandard (ISA) 300 - Pánovanie auditu účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 9, s. 20.
  článok

  článok


 6. HARČÁRIK, Marián. Desiatky firiem čaká energetický audit. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. GREGOR, Tomáš - MAJOR, Michal - GREGOR, Milan. Štíhly podnik - podmienky úspešnej implementácie. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2, s. 10-14.
  článok

  článok


 8. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Professional skepticism in statutory audit under conditions of increasing requirement on the relevance of accounting information. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 103-106. APVV-16-06-02.
  článok

  článok


 9. KAREŠ, Ladislav. Smernice Európskej únie a ich vplyv na aditívne národné úpravy v oblasti auditu v procesoch harmonizácie audítorskej činnosti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok


 10. KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - PACHTA, Miloš. Fiscal interest of the state and respecting the rights and legitimate interests of the taxable entities in case of refund of excess remission of value added tax. - Registrovaný: Scopus. In Investment management and financial innovations : international research journal. - Ukraine : Business Perspectives, 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 2, pp. 207-217.
  článok

  článok