Výsledky vyhľadávania

 1. BREZOVSKÝ, Jozef. Logistika vína: dôraz na optimálnu teplotu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, máj-jún 2019, roč. 15, č. 78, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Důležitost obalů v e-commerce roste. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 10, s. XX-XXIII.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel. Obaly hledají cesty k ekologii. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 52-54.
  článok

  článok

 4. VERNEROVÁ, Dominika. Environmentálne aspekty služieb v oblasti distribúcie a logistiky výrobkov. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 274-282 online. Dostupné na : <https://conferences.euba.sk/merkur/files/zbornik-merkur-2019.pdf>
  článok

  článok

 5. TOMAN, Pavel. Přepravky se bez myčky neobejdou. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. WRITZ, Bill. Watch Out: Paternalism Is Taking Over Europe! In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 114-129.
  článok

  článok

 7. TOMAN, Pavel. Specifika skladů pro e-shopy. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 28-31.
  článok

  článok

 8. ORAVEC, Jozef. Vo vratných obaloch dominujú plasty. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], september-október 2018, roč. 14, č. 74, s. 28-29.
  článok

  článok

 9. Obaly: výkladná skriňa e-shopov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], november-december 2018, roč. 14, č. 75.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov v roku 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 11, s. 23-25.
  článok

  článok