Výsledky vyhľadávania

 1. KAMPF, Vladimír. Zomrieť pre zlato. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 62-68.
  článok

  článok


 2. KRŠÁK, Branislav et al. Use of Low-Cost UAV Photogrammetry to Analyse the Accuracy of a Digital Elevation Model in Case Study. - Registrovaný: Web of Science. In Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-412X, 2016, vol. 91, pp. 276-287 online. VEGA 1/0654/16, APVV-14-0797.
  článok

  článok


 3. JANČURA, Peter. Význam banskej krajiny ako kultúrneho dedičstva. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 2, s. 115-119.
  článok

  článok


 4. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Nová interpretácia IFRIC 20 určená pre povrchové bane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 1, s. 56-58. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/nova-interpretacia-ifric-20-urcena-pre-povrchove-bane.m-2183.html>
  článok

  článok


 5. TKÁČOVÁ, Daniela. Mincovne na Slovensku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. december, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 6. PČOLINSKÁ, Lenka - STRAJŇÁK, Sergej - JABLONSKÁ, Jana. Renewable energy sources solutions in Sobrance district and its impact on geotourism. In Geoparks, geoheritage and geoconservation & IRSE: history of Central European mining : international twin conference : Salgótarján, Hungary, 4.-6. October 2012. - [Salgótarján] : University of Miskolc, Technical University of Košice, 2012, s. 18.
  článok

  článok


 7. KRÁĽ, Jozef - LEHOTSKÝ, Roman - SAND, Ján. Čierny mramor z Marianky alebo po stopách slávnej ťažby mariatálskej bridlice. Marianka : Permon, 2011. [27 s., 1,75 AH]. Marianka, ako ju možno nepoznáte. ISBN 978-80-970674-0-3.

 8. STROBL, Philipp Luis. Das Leben mit dem Silber : Die Bergbauregion Schwaz in der Frühen Neuzeit. München : m-press, 2011. 167 s. [10,119 AH]. Forum Europäische Geschichte, 9. HiMAT. Dostupné na : <http://dnb.d-nb.de> ISBN 978-3-89975-739-2.

 9. SPIŠÁK, Ján - ZELKO, Miroslav. Inovačné stratégie pre efektívne logistické procesy v oblasti surovinových zdrojov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 4, s. 33-34. SUSPP 0005-09. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0137124/PaI_2011_04.pdf>
  článok

  článok


 10. HUTNÍKOVÁ, Alica et al. Simulation and shakeout of financial factors in mining concerns as a method of financial crises prevention. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov [elektronický zdroj]. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-50. Dostupné na : <http://casopis.vusi.sk/archiv/2010/emp2010_1.pdf>
  článok

  článok