Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Tichý zabijak peňazí. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 1, s. 6.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Senior účet nie je o veku. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 2, s. 18.
  článok

  článok

 3. TKÁČOVÁ, Daniela et al. Finančné trhy a bankovníctvo. Recenzovali: Jana Kotlebová, Ján Tencer. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 310 s. [20,1 AH]. ISBN 978-80-7552-528-4. [Počet ex. : 21, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 4. SÝKOROVÁ, Jana - ŠIMONČIČ, Ľuboš. Bankopoistenie z pohľadu ochrany spotrebiteľa. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 3, s. 4-6, 19.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Banka a poisťovňa majú dosť spoločného. Podľa prieskumu : čo si myslia študenti o poistení a sporení. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 5-6, s. 17-19.
  článok

  článok

 6. ANDREEVA, Tsvetelina. The Partnership between banks and insurance companies in search of innovation for the business of both institutions and customers. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 126-128 online.
  článok

  článok

 7. CACH, Marek. Bankopojištění jako pohodlí pro klienta a výhoda pro banku. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 2, s. 60-61 online. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=91783880068>
  článok

  článok

 8. SVOBODA, Karel. Solvency II - klíčová regulace pojistného průmyslu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 11, s. 45.
  článok

  článok

 9. ŠINDELÁŘ, Jiří. Dopad regulace provizí na obchod s životním pojištěním - metoda nabídkové elasticity. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 7-8, s. 10-11.
  článok

  článok

 10. MAREŠ, Jan. Pojištění: finanční produkt založený na principu solidarity. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok