Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 386  
Vaša otázka: Heslá = "bankrot"
 1. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Vplyv pandémie Covid-19 na spoločnosti v kríze. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 51-58 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. KAPOUNEK, Svatopluk - HANOUSEK, Jan - BÍLÝ, František. Predikční schopnost Altmanova Z-skóre evropských soukromých společností. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 3, s. 265-287.
  článok

  článok

 3. SMORADA, Marián. Spoľahlivosť finančných ukazovateľov pri predikcii bankrotu podnikov : habilitačná práca. Oponent: Rudolf Sivák... [et al.]. Bratislava, 2022. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LUKÁČ, Jozef. Personal Bankruptcy As a Tool for Solving a Crisis Financial Situation of an Individual. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 17 online.
  článok

  článok

 5. PRACHÁŘOVÁ, Lenka - PEKARČÍKOVÁ, Kateřina - KASELYOVÁ, Paulína. Assessing the Financial Situation of Czech Companies Based on Creditworthiness and Bankruptcy Models. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 27-34.
  článok

  článok

 6. MANOVÁ, Eva. Záporné vlastné imanie podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 106-107.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠOVÁ, Lucia. The Development of a Company in Crisis from the Point of View of Joint-Stock Companies. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 78-83.
  článok

  článok

 8. MANIK, Rudolf. Osobné bankroty v aplikačnej praxi. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 1, s. 82-92.
  článok

  článok

 9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - TRÚCHLIKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Are Traditional Bankruptcy Models an Effective Tool For Financial Performance Prediction of Family Businesses? In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 70-78. I-21-109-00.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Vplyv pandémia Covid-19 na inštitút spoločnosti v kríze. In Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike : zborník abstraktov z vedeckého webinára = Proceedings of Abstracts from the Scientific Webinar. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-86-0, s. 18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.