Výsledky vyhľadávania

 1. MAŠEK, František. MREL: ČNB zaujme individuální přístup. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. Slováci chcú privátne bankovníctvo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok

 3. MURGAŠ, Roman - PILCH, Ctibor. K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 4. GAJZLER, Miroslav. Obsluha UHNWI klientů v privátním bankovnictví v České republice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 5. HORVÁTOVÁ, Eva. Development and characteristics of Slovak banking system. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, pp. 201-208. VEGA 1/0648/12, ESF project CZ.1.07/2.2.00/28.0227.
  článok

  článok

 6. KUBINIY, Natalya - STOYKA, Viktoria - JURKOVIČOVÁ, Lujza. Improvement of depositary policy of commercial ukrainian banks on the modern stage. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2014. ISSN 1336-5711, 2014, č. 4, s. 1-15 online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 7. HORVÁTOVÁ, Eva - HORVÁT, Ján. Impact of Interest Rates and credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2014. International scientific conference. European Financial Systems 2014 : proceedings of the 11th International scientific conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 244-251. CZ.1.07/2.2.00/28.0227, VEGA 1/0648/12.
  článok

  článok

 8. HRVOĽOVÁ, Kristína. Trendy privátneho bankovníctva. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 528-538 [CD-ROM]. PMVP I-13-102-00.
  článok

  článok

 9. KLIMIKOVÁ, Mária - SABOLOVÁ, Anna. Perspektívy privátneho bankovníctva na Slovensku. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-10] [0,92 AH].
  článok

  článok

 10. JUŘÍK, Pavel. Prestižní karty - k nezaplacení. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 26-27.
  článok

  článok