Výsledky vyhľadávania

  1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
    článok

    článok


  2. ŠUBRT, Jiří. Homo sociologicus : co se skrývá za tématem sociálních rolí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 203-230.
    článok

    článok


  3. KUTROVÁ, Eliška - STREJČEK, Petr. Behaviorální předsudky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 30-31.
    článok

    článok


  4. HLOUSKOVÁ, Jaroslava et al. A Behavioral portfolio approach to multiple job holdings. In Review of Economics of the Household. - New York : Springer, 2017. ISSN 1569-5239, 2017, vol. 15, no. 2, pp. 669-689.
    článok

    článok


  5. JURKOVIČOVÁ, Monika. Vplyv behaviorálnej ekonómie a behaviorálnych financií na rozvoj poistnej vedy : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2016. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha


  6. JURKOVIČOVÁ, Monika. Behaviorálna ekonómia. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 4, s. 6-8, 19.
    článok

    článok


  7. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
    článok

    článok


  8. MARKOVIČ, Peter - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des Finanzmanagers - Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3957-9, s. 150-157. VEGA 1/0008/14.
    článok

    článok


  9. JURKOVIČOVÁ, Monika. The Influence of Behavioral Factors on Insurance Demand. In The Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting. The 15th Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting : Collection of Papers : 6th June 2014, University of Economic in Prague. - Prague : OECONOMICA, 2014. ISBN 978-80-245-2028-5, p. [1-12]. VEGA 1/0431/14.
    článok

    článok


  10. JURKOVIČ, Marek - ČAVOJOVÁ, Vladimíra - HANÁK, Róbert. Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam - príklad na Wasonovej selekčnej úlohe. In Kognitivní věda a umělý život II : kolektivní monografie. - Opava : Slezká univerzita v Opavě, Ústav informatiky, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, s. 101-105. VEGA 2/0064/13.
    článok

    článok