Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. BENKO, Peter. Vplyv vybraných kognitívnych funkcií na výber dane. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HERTEUX, Andreas. Homo stimulus : Fundamentals of Human Adaptation and Development in the Age of Collective Individualism. 1st Edition. Karbach : Erich von Werner Verlag, 2020. 111 s. ISBN 978-3-948621-13-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. MÜLLER DE MORAIS, Marianna - ŠKORVAGOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ, Zdena. Anxiety Management in Speaking in a Foreign Language in the Context of Cognitive and Behavioral Methods. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 214-221.
  článok

  článok

 5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Cultural Conceptualisation and Language. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 368-379.
  článok

  článok

 6. REYES, Jose Anselmo Perez - MIRANDA, Montserrat Reyna - VERA-MARTINEZ, Jorge. Capital Structure Construct: A New Approach to Behavioral Finance. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 86-97.
  článok

  článok

 7. SIRAKOVOVÁ, Eva. Behaviorálna makroekonómia a možnosti jej implikácie. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 130-135. APVV-18-0435.
  článok

  článok

 8. Determinants of Rural Household Savings Behaviour: The Case of Tomato Farmers in Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 2, pp. 55-70.
  článok

  článok

 9. GOWRI, Shantha - SEETHA RAM, Vedantam. Influence of News on Rational Decision Making by Financial Market Investors. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 3, s. 142-156.
  článok

  článok

 10. MANDYSOVÁ, Ivana. Classical Management Biases and Behavioral Approach Comprehension. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X, 2019, vol. 27, no. 2, s. 114-123.
  článok

  článok