Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. Psychology and Behavioral Economics : Applications for Public Policy. 2nd Edition. New York : Routledge, 2022. 384 s. ISBN 978-1-032-02105-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Increasing the Interest in Public Sector Employment (The Experience from a Behavioral Intervention). In International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices. Proceedings. Proceeding of 2nd International Forum for Information Systems, Management and Social Sciences Practices -2nd : IMS:22. - [Carducci] : European International Research Academy, 2022. ISBN 978-91-88873-08-8, pp. 13-20 online. VEGA 1/0239/19, APVV 18-0435.
  článok

  článok

 4. LICHNER, Vladimír. Teoretické východiská skúmania starostlivosti o seba a rizikového správania u adolescentov. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 57-75.
  článok

  článok

 5. ZEMANOVÁ, Michaela. Roľa emócií v rozhodovacom procese. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 14-22.
  článok

  článok

 6. SIRAKOVOVÁ, Eva. Voluntary Contribution Mechnism as an Alternative Mechanism for Providing Public Goods: Evidence from Online Classroom Experiment. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 519-528 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 7. ROŠA (ROSHA), Angelina. Exploring the Role of Ethical Issues in the Context of Digital Transformation. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2021. ISSN 1802-8527, 2021, roč. 15, č. 38, s. 23-34.
  článok

  článok

 8. 8.Šum

  KAHNEMAN, Daniel - SIBONY, Olivier - SUNSTEIN, Cass R. Šum : o chybách v lidském úsudku. Překlad: Eva Nevrlá. 1. vydání. Brno : Jan Melvil Publishing, 2021. 407 s. ISBN 978-80-7555-148-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra et al. Hospodársky cyklus : ekonomické, sociologické a behaviorálne aspekty. Recenzenti: Ladislav Andrášik, Karol Morvay. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2021. 175 s. [8,9 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-263-1687-9. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - KLIMKO, Roman. Analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú aktivizáciu ľudí v rámci participatívneho rozpočtu. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 91-98 CD-ROM. APVV 18-0435, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok