Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Nobel Prize Laureate in Economics 2017. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 67-72.
  článok

  článok


 3. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Dostupné na : http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  časopis

  časopis


 4. GÁBRIŠ, Tomáš. Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Recenzenti: Róbert Jáger, Daniel Krošlák. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 318 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-7552-950-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠUBRT, Jiří. Homo sociologicus : co se skrývá za tématem sociálních rolí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 203-230.
  článok

  článok


 6. KUTROVÁ, Eliška - STREJČEK, Petr. Behaviorální předsudky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 30-31.
  článok

  článok


 7. HLOUSKOVÁ, Jaroslava et al. A Behavioral portfolio approach to multiple job holdings. In Review of Economics of the Household. - New York : Springer, 2017. ISSN 1569-5239, 2017, vol. 15, no. 2, pp. 669-689.
  článok

  článok


 8. JIRASEK, Michal. The influence of national culture on changes in R&D expenses among agrochemical firms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, pp. 524-530.
  článok

  článok


 9. VAVROVÁ, Katarína. Behaviorálny prístup k environmentálnej politike v podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1107-1116 CD-ROM. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 10. ASSAD, Ali. Výskyt nadmernej sebadôvery v rozhodovaní jednotlivcov. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 6-14.
  článok

  článok