Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Behaviorálne testy. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. ŠUBRT, Jiří. Homo sociologicus : co se skrývá za tématem sociálních rolí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 203-230.
  článok

  článok


 3. KUTROVÁ, Eliška - STREJČEK, Petr. Behaviorální předsudky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 30-31.
  článok

  článok


 4. HLOUSKOVÁ, Jaroslava et al. A Behavioral portfolio approach to multiple job holdings. In Review of Economics of the Household. - New York : Springer, 2017. ISSN 1569-5239, 2017, vol. 15, no. 2, pp. 669-689.
  článok

  článok


 5. JIRASEK, Michal. The influence of national culture on changes in R&D expenses among agrochemical firms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, pp. 524-530.
  článok

  článok


 6. VAVROVÁ, Katarína. Behaviorálny prístup k environmentálnej politike v podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1107-1116 CD-ROM. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 7. JURKOVIČOVÁ, Monika. Vplyv behaviorálnej ekonómie a behaviorálnych financií na rozvoj poistnej vedy : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2016. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. JURKOVIČOVÁ, Monika. Behaviorálna ekonómia. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 4, s. 6-8, 19.
  článok

  článok


 9. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
  článok

  článok


 10. MARKOVIČ, Peter - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des Finanzmanagers - Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3957-9, s. 150-157. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok