Výsledky vyhľadávania

 1. KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 119 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1254-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. CAO, Xiaoyong - KUNG, Chih-Chun - WANG, Yuelong. An Enviromental and economic evaluation of carbon sequestration from pyrolysis and biochar application in China. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 569-578.
  článok

  článok

 3. KRON, Ivan et al. Chemické vlastnosti energetických plodín ozdobnice, sidy a trsteníka. In Naše pole : odborný recenzovaný mesačník pre pestovateľov rastlín. - Lužianky : Naše pole, 2016. ISSN 1335-2466, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1-3.
  článok

  článok

 4. Kvalitnejšie produkty zabezpečí špecializované pracovisko. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2015. ISSN 1335-9266, 2015, roč. 19, č. 3-4, s. 10-11.
  článok

  článok

 5. VÍTKOVÁ, Eva. Bioenergie: soumrak či renesance? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : OptiMWh, 2014. ISSN 1802-4599, 2014, roč. 8, č. 1, s. 48-49.
  článok

  článok

 6. ČORBA, Juraj - MASÁROVÁ, Veronika - CABAJOVÁ, Jozefína. Vplyv bioplynových staníc na ovzdušie. In Ochrana ovzdušia 2013 : medzinárodná konferencia : zborník : 27.-29. november 2013, Vysoké Tatry - Štrbské pleso. - [Bratislava] : Kongres studio, 2013. ISBN 978-80-89565-11-5, s. 155-158.
  článok

  článok

 7. HALUZA, Ivan. Premiéra zeleného plynu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 19. apríla 2012, roč. 22, č. 15, s. 42-43.
  článok

  článok

 8. Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji. Medzinárodná vedecká konferencia. Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia : 8.-10.10.2012, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 202 s. ITMS 26220220063. ISBN 978-80-225-3615-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MYŠÁKOVÁ, Darina. Možnosti financování projektů bioplynových stanic. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-11.
  článok

  článok

 10. KULTAN, Jaroslav. Bioplyn - surovina s budúcnosťou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok