Výsledky vyhľadávania

 1. EU Rural Review : The European Network for Rural Development. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 1-3x ročne. ISSN 1831-5267. Dostupné na : http://enrd.ec.europa.eu
  časopis

  časopis

 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Pure Nuts : to pravé orechové. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 98-99 online.
  článok

  článok

 3. KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. Consumer Behaviour and Attitudes by Purchasing of Selected Food Products. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 14-28 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Characteristics of Selected European Associations Promoting Organic Farming Practices and Development in this Field. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 575-583 online.
  článok

  článok

 5. KRON, Ivan et al. Green harvests of three perennial energy crops and their chemical composition. In International Journal of Agriculture and Environmental Research. - India : Mandisaur, 2017. ISSN 2455-6939, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 2870-2883 online. VEGA 26220220063, OPV a V-2009/2.2/02-SORBO.
  článok

  článok

 6. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok

 7. MELLEN, Martin - SUDZINA, Marián - STRIČÍK, Michal. Potenciál využiteľnosti bioodpadu zo spracovania niektorých poľnohospodárskych produktov na kŕmenie úžitkových zvierat. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 17.
  článok

  článok

 8. RICHNÁK, Patrik. Ekologické poľnohospodárstvo ako celosvetový trend. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 282-293 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 9. ANDACKÝ, Jozef. Synovia obrátili otcovu firmu hore nohami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 54-57.
  článok

  článok

 10. PAROBEK, Ján - KALAMÁROVÁ, Martina - LOUČANOVÁ, Erika. Vplyv značky na spotrebiteľské správanie pri kúpe bioproduktov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1336-5878, 2016, č. 2, s. 126-133.
  článok

  článok