Výsledky vyhľadávania

 1. STANĚK, Peter. Informačná spoločnosť. Technosféra - biosféra. In Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-676-4, s. 107-145 [2,10 AH].
  článok

  článok

 2. OREL, Sergiy. Through ecological risk assessment. In Science & military. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014. ISSN 1336-8885, 2014, vol. 9, no. 1, pp. 42-46.
  článok

  článok

 3. State of the world 2013 : is sustainability still possible? Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 2013. xxi, 441 s. ISBN 978-1-61091-449-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PRÍTRSKÝ, Jozef - PRVÁKOVÁ, Slávka. Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere. In Applied natural sciences 2011 : proceedings from international conference, Papiernička - Častá, October 5-7, 2011. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. ISBN 978-80-8105-266-8, s. 296-300. VEGA 1/0685/09.
  článok

  článok

 5. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Ekonomické aspekty súčasnej ekologickej krízy. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. ISSN 1338-2195, 2010, č. 3, s. 60-65.
  článok

  článok

 6. VYBÍRALOVÁ, Júlia - MAREČKOVÁ, Zuzana. Priemyselná ekológia v praxi zahraničných a slovenských firiem. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 73-80.
  článok

  článok

 7. PRVÁKOVÁ, Slávka. Deep geological disposal and its long-term safety. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 56 s. Scientific and Technical Research Series, EUR 22100 EN.
 8. VÁLKY, Mário. Obnoviteľné zdroje energie. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF SLOVENSKO, 2005. ISSN 1336-393X, 2005, roč. 5, č. 3, s. 30-31.
  článok

  článok

 9. Ekológia (Bratislava) : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovak Academic Press. Časopis bol vydávaný pod názvami: 1982-1989 Ekológia (ČSSR), 1990-1992 Ekológia (ČSFR), 1993- Ekológia (Bratislava). 4x ročne. ISSN 1335-342X
  časopis

  časopis

 10. 2004 ,no. 1-4. Ekológia (Bratislava) : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = International journal for ecological problems of the biosphere. Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. 4x ročne. ISSN 1335-342X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis