Výsledky vyhľadávania

 1. RIFAIOVÁ, Daniela. Najväčšie rodinné firmy chystajú peniaze na ťažšie časy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Okt-Nov 2019, č. 9, s. 18-21.
  článok

  článok

 2. SMITH, Peter H. - GREEN, James N. Modern Latin America. 9th Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 536 s. ISBN 9780190674656. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. CARMODY, Pádraig. Development Theory and Practice in a Changing World. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 249 s. ISBN 978-1-138-55178-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Slováci chcú privátne bankovníctvo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok

 5. KITA, Jaroslav. Makrotendencie v spotrebe a v nákupnom správaní zákazníkov. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 61-72. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 6. MESÍK, Juraj. Posledné impérium : texty o agónii Ruska. Bratislava : Artforum, 2018. 323 s. ISBN 978-80-8150-200-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Svet nebol na Trumpa pripravený. Teraz to doháňa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46, s. 34-35.
  článok

  článok

 8. HALUZA, Ivan. Dediči najväčších biznis impérií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 36-40.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Dva roky po prevrate. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, marec 2016, roč. 16, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 10. KOREČKO, Jaroslav - SIDOR, Ján. Bohatstvo a chudoba – globálny problém v súčasnosti. In Vedecká mozaika 2016. Vedecká mozaika 2016 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. - Prešov : Bookman, 2016. ISBN 978-80-8165-164-9, s. 66-76. VEGA 1/0596/14, KEGA 058PU-4/2015.
  článok

  článok