Výsledky vyhľadávania

 1. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. ILIFFE, John. Africans : The History of a Continent. 3rd Edition. New York : Cambridge University Press, 2018. 402 s. African Studies Series. ISBN 978-1-316-64812-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KOZOK, Martin. Technológie pre efektívnejšie využívanie zdrojov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 4. OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas. 3rd. ed. Paris : OECD, 2016. 118 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en> ISBN 978-92-64-25238-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. The Dutch disease: an overview. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 95-101 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. DE JANVRY, Alain - SADOULET, Elisabeth. Development Economics : Theory and Practice. Abingdon : Routledge, 2016. 828 s. ISBN 978-1-138-88531-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HLAVOVÁ, Natália. Vplyv nerastných surovín na politickú situáciu v subsaharskej Afrike. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [342-347] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Eau, conflit, coopération. In Ľ Enjeu mondial : Ľ Environnement. - Paris : Presses de Sciences Po, 2015. ISBN 978-2-7246-1750-4, p. 69-77.
  článok

  článok

 9. KOZHABAYEVA, Aisulu. Influence of natural resources on the economy of Kazakhstan. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 313-319, CD-ROM.
  článok

  článok

 10. CHOMSKY, Aviva. Mocenské systémy : rozhovory o globálnych demokratických povstaniach a o nových výzvach americkému impériu : projekt zameraný na americkú imperiálnu politiku. Rozhovory vedie: David Barsamian. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013. 155 s. ISBN 978-80-8061-690-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]