Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 123  
Vaša otázka: Heslá = "bubliny finančné"
 1. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. AN, Li - LOU, Dong - SHI, Donghui. Wealth Redistribution in Bubbles and Crashes. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 126, no. March, s. 134-153.
  článok

  článok

 3. VYLETELKA, Michal. Alternatívne prístupy k hypotéze efektívnych trhov, pozitívna spätná väzba a reflexivita. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-16].
  článok

  článok

 4. KLOPPENBURG, Wolfganf. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 1802-792X, 2021, vol. 15, no. 1, s. 36-48.
  článok

  článok

 5. SIEBER, Jakub. Price Bubbles at Real Estate Market in Slovak Republic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 15. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4915-8, pp. 68 online.
  článok

  článok

 6. SIEBER, Jakub - ZÁVADSKÝ, Cyril. Price Bubbles Occurrence in Cryptocurrency Market: Evidence of Bitcoin and Ethereum. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVI. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.-24.09.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4916-5, s. 5-13 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 7. DECK, Cary - SERVÁTKA, Maroš - TUCKER, Steven. Designing Call Auction Institutions to Eliminate Price Bubbles: Is English Dutch the Best? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The American Economic Review. - Nashville : American Economic Association. ISSN 0002-8282, 2020, vol. 2, no. 2, pp. 225-236 online. (2020 - Current Contents).
  článok

  článok

 8. BAO, Helen. Behavioural Science and Housing Decision Making : A Case Study Approach. Abingdon : Routledge, 2020. vii, 158 s. ISBN 978-0-367-13576-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOVÁČ, Stanislav. Comovement and Spillover Effect During Crisis : Evidence from Physically Distance Countries. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 173-181. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - MATUŠOVIČ, Denis. Recovery of the European Asset Management Ten Years after the Financial Crisis. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Ekonomski pregled. - Zagreb : Croatian Economic Association. ISSN 0424-7558, 2019, vol. 70, no. 5, pp. 782-801 online.
  článok

  článok