Výsledky vyhľadávania

 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 5-6, s.74-353.
  článok

  článok

 2. BYRKA-KITA, Katarzyna et al. Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 145-171.
  článok

  článok

 3. MIRALLES-QUIRÓS, José Luis - MIRALLES-QUIRÓS, María Mar - NOGUEIR, José Manuel. Two-Stage Asset Allocation with Data Envelopment Analysis: The Case of Emerging Markets. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 5, s. 386-406.
  článok

  článok

 4. KOMARA, Silvia. Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 270-281 online.
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter. Princíp automatického tvorcu trhu UniSwap. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 6-11 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 6. LACENOVÁ, Olívia. Bude Nikola Corporation po úspešnom IPO stúpať slávnej Tesle na päty? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s.
  článok

  článok

 7. KOPČÁKOVÁ, Janka - BARLAŠOVÁ, Terézia. Coronavirus and Its Impact on the World Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, pp. 84-94. I-20-109-00.
  článok

  článok

 8. BALOG, Lukáš. Ako zvládli burzy V4 koronakrízu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 6-7.
  článok

  článok

 9. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - KOZEL, Roman. Stock Market Appreciation 12 Years after the Crisis. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 125.
  článok

  článok

 10. KALAŠ, Filip. Ausarbeitung eines kontrastiven Kollokationsglossars mit Fokus auf die Börsensprache. In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2020, roč. 30, č. 2, s. 127-148 online.
  článok

  článok