Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 9  
Vaša otázka: Heslá = "byty súkromné"
 1. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Vlastnícky vzťah k bývaniu v krajinách EÚ. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 315-321 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. NOVÁKOVÁ, Michaela. Situácia v nájomnom bývaní na území mesta Bratislava. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 38-42 CD-ROM. VEGA 1/0002/16, 50%, VEGA 1/0367/17, 50%.
  článok

  článok

 3. NOVÁKOVÁ, Michaela. Social and Rental Housing as One of the Conditions of Internal Migration for Work - on the Example of the Slovak Republic. In Economic and Social Development : Legal Challenges of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 31th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Legal Challenges of Modern World : Split, [Croatia], 7-8 June 2018. - Varazdin ; Split : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Law, University of Split : University of Split, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 296-301 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Investície do vlastníckeho a nájomného bývania v Slovenskej republike a v Európskej únii. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 48-57 online.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová výstavba a kvalita bývania v Slovenskej republike. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2009. ISSN 1336-9105, 2009, roč. 4, č. 4, s. 28-34.
  článok

  článok

 6. BIELIK, Jozef. Problematika nájomného bývania na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok

 7. BUBENÍKOVÁ, Irena. Prevod bytov do osobného vlastníctva a daň z nehnuteľností. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 12-13, s. 234-250.
  článok

  článok

 8. FEHÉR, Július. Dôsledky sprísnenia podmienok zdaňovania príjmov z predaja bytov. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2000. ISSN 1335-9568, 2000, roč. 7, č. 16, s. 24-30.
  článok

  článok

 9. KRIŽAN, Juraj. Výstavba v mestách a možnosti neštátneho financovania. In Technicko-ekonomický spravodajca. - Bratislava : BYVIP, 1999, 1999, roč. 7, č. 1-2, s. 33-37.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.