Výsledky vyhľadávania

 1. LASCSÁKOVÁ, Marcela. The Analysis of advantages of using stock exchanges in numerical model within the commodity price forecasting. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 108–112 online. KEGA 072 TUKE-4/2014.
  článok

  článok


 2. MUSA, Hussam - BEDNÁROVÁ, Lenka. The Relationship between gender equality and share price volatility in Slovakia. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015. ISSN 1336-8818, 2015, roč. 12, č. 1, s. 60-67.
  článok

  článok


 3. ŠTURC, Boris - TÖRÖKOVÁ, Zuzana - PILCH, Ctibor. K některým otázkam časové hodnoty prodejních opcí. - Registrovaný: Web of Science. In Hradecké ekonomické dny 2014. Mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník recenzovaných příspěvků, mezinárodní vědecká konference, Hradec Králové, 4. a 5. února 2014. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, s. 317-321. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 4. BAČIŠIN, Vladimír. Nobelova cena za ekonómiu za rok 2013. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. Jún, s. 1- 4. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 5. ÁRENDÁŠ, Peter. Analýza miery podhodnotenia akcií spoločností ruského energetického sektora pomocou ukazovateľa P/E. In Teoretické a praktické dôsledky globalizačných tendencií vo finančnom sektore : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4018-6, s. [1-7] CD-ROM. VEGA č. 1/0124/14.
  článok

  článok


 6. KMEŤKO, Miroslav. Keď je sekunda večnosťou : vysokofrekvenčné obchodovanie zvládajú iba stroje. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, marec 2012, roč. 13, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok


 7. TUREK, Ludvík. Manuál technické analýzy : cesta k profitu na burze. Praha : Czechwealth, 2012. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 8. TOMČIAK, Boris. Ani rekordný výsev nezrazil cenu obilnín a olejnín nadol : dlhodobý výhľad je veľmi priaznivý. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, jún 2011, roč. 12, č. 6, s. 12-13.
  článok

  článok


 9. IŽIP, Ronald. Ropa nie je čo bývala : existuje vzťah čierneho zlata s uvoľňovaním peňazí do obehu? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, jún 2011, roč. 12, č. 6, s. 14-15.
  článok

  článok


 10. CARNOT, Nicolas - KOEN, Vincent - TISSOT, Bruno. Economic forecasting and policy. 2nd ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. xx, 495 s. ISBN 978-0-230-24322-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]