Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÍK, Martin. Ako zmeniť pohľad zákazníka na cenu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 4, s. 55.
  článok

  článok

 2. PALFIOVÁ, Anna. Kľúčom k úspechu je pochopenie zákazníka. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-2008, 2012, roč. 17, č. január - február, s. 8-9.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína. Rozdielne ceny za ten istý produkt. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 3, s. 58-59.
  článok

  článok

 4. LOSCAR, Franz-Josef. Bio-erdgas - erneuerbar, speicherbar und vielseitig. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-10.
  článok

  článok

 5. BURIETA, Ján. Kvalita, cena a ich vnímanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
  článok

  článok

 6. ŽEMLIČKA, Jiří. Cenová dokumentace pro kalkulaci exportní ceny. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2002. ISSN 1210-0609, Červen 2002, roč. 11, č. 6, s. 14.
  článok

  článok

 7. Jednotková cena bude, ale neskôr. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2002. ISSN 1335-2008, apríl 2002, roč. 7, č. 4, s. 36-37.
  článok

  článok

 8. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Možno bude lacnejšie. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2002. ISSN 1335-2008, február 2002, roč. 7, č. 2, s. 16.
  článok

  článok

 9. BOKOROVÁ, Jana. Zaručuje cena úžitok? In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2002. ISSN 1335-2008, február 2002, roč. 7, č. 2, s. 12-14.
  článok

  článok

 10. JURIŠOVÁ, Anna. Zľavy a DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2002. ISSN 1335-0897, 2002, č. 14, s. 21-30.
  článok

  článok