Výsledky vyhľadávania

 1. BUIGA, Anuţa et al. Pricing of the tourism product: a tool for entrepreneurs to adapt to a flexible market. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 172-186.
  článok

  článok


 2. PÓLYA, Attila. Príklad úpravy cestovateľského roamingového balíka po regulácii roamingu v Európskej únii. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 60-65 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. VERNER, Róbert - MENDELOVÁ, Veronika. The Market of accommodation facilities: a study for the market of Košice. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 256-263 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. SADOVSKÁ, Eva. Inflácia počas vlaňajška neustále spomaľovala. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 1, s. 8-9.
  článok

  článok


 5. HAZUCHOVÁ, Jana. Analýza cien prenájmov v Bratislave. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-11 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MURA, Ladislav - KOZELOVÁ, Dagmar. Analýza vybraných ekonomických a manažérskych aspektov malého a stredného podnikania vo vidieckom turizme a v agroturistike. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. 1, s. 17-21.
  článok

  článok


 7. KINTLER, Jakub - GRISÁKOVÁ, Nora. Faktory vplývajúce na cenu produktu a služby. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-6].
  článok

  článok


 8. KREMEŇOVÁ, Monika. Formy a oblasti spolupráce v distribučných kanáloch. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 370-375.
  článok

  článok


 9. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha : GRADA Publishing, 2008. 232 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2721-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. KINTLER, Jakub. Komunikácia ceny a jej vplyv na vnímanú hodnotu tovarov a služieb spotrebiteľom. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok