Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - MORAVEC, Ladislav - NOVOTNÝ, Marcel. Aplikácia zdanenia nadnárodných spoločností. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 67-77 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. KOČIŠ, Michal. Daň z príjmov : transferové oceňovanie v príkladoch: nové pravidlo pre prirastanie podielov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 6, s. 25-34.
  článok

  článok

 3. FISCHEROVÁ, Anna. Zásady tvorby a dokumentovania transerových cien podniku. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s.
  článok

  článok

 4. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Najlepšie postupy pri transferovom oceňovaní a proces prenosu transferových cien. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 62-75 online. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 5. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Transfer pricing as a consequence of globalisation processes. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 132-140 online.
  článok

  článok

 6. OATS, Lynne - MILLER, Angharad - MULLIGAN, Emer. Principles of International Taxation. 6th Edition. Haywards Heath : Bloomsbury Professional, 2017. 847 s. ISBN 978-1-5265-0169-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. JELÍNEK, Michal. Transferové oceňovanie. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 48-50.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna - LONDÁK, Ján. Comparative methods in determining the value of a multinational companies. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 189-197 CD-ROM. VEGA 1/1067/15.
  článok

  článok

 9. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Transferové oceňovanie pri transfere duševného vlastníctva. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 10. FERANECOVÁ, Adela - REMIÁŠ, Peter. International legal regulation of transfer pricing. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 162 CD-ROM.
  článok

  článok