Výsledky vyhľadávania

 1. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok


 2. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok


 3. KLIMENT, Juraj - ŠOLC, Marek. IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 30-33.
  článok

  článok


 4. HORNÍK, Pavel. Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok


 5. KARKALÍKOVÁ, Marta. Audits of management systems and their importance for the organization. In Strategic priority in the XXI century (SP XXI 2016). International scientific conference. Strategic priority in the XXI century (SP XXI 2016) : international scientific conference : Kijev, 19.5.2016. - Kijev : [s.n.], 2016. ISBN 978-617-604-082-8, pp. 11-16. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 6. KARKALÍKOVÁ, Marta. The Importance of customer awareness of selected management systems. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom, Polska : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 48, no. 3, (2016. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 7. FILO, Peter - FÖRSTEROVÁ, Ingrid. Vybrané nástroje marketingového mixu a ich uplatnenie v predaji slovenského vína. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 56-62 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 8. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Uplatňovanie zásad poskytovania informácií spotrebiteľom trpiacim alergiou alebo potravinovou intoleranciou. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 143-148 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 9. DONOVALOVÁ, Alena. Bratislavský rožok. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : špecifikácie výrobkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 1-5 [5,90 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Kontrolné orgány tradičných, regionálnych potravín registrovaných v rámci Politiky kvality EÚ. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 131-132 [1,80 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok