Výsledky vyhľadávania

 1. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok


 2. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok


 3. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok


 4. KLIMENT, Juraj - ŠOLC, Marek. IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 30-33.
  článok

  článok


 5. HORNÍK, Pavel. Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok


 6. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. NOVOTNÝ, Radek. Trendy a novinky v zabezpečení skladů. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok


 8. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 9. KARKALÍKOVÁ, Marta. The Importance of customer awareness of selected management systems. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 2016, no. 3, pp. 13-21. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 10. FILO, Peter - FÖRSTEROVÁ, Ingrid. Vybrané nástroje marketingového mixu a ich uplatnenie v predaji slovenského vína. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 56-62 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok