Výsledky vyhľadávania

 1. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok


 2. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok


 3. KLIMENT, Juraj - ŠOLC, Marek. IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 30-33.
  článok

  článok


 4. HORNÍK, Pavel. Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok


 5. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8.

 6. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok


 7. FILO, Peter - FÖRSTEROVÁ, Ingrid. Vybrané nástroje marketingového mixu a ich uplatnenie v predaji slovenského vína. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 56-62 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 8. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Uplatňovanie zásad poskytovania informácií spotrebiteľom trpiacim alergiou alebo potravinovou intoleranciou. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 143-148 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 9. DONOVALOVÁ, Alena. Bratislavský rožok. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : špecifikácie výrobkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 1-5 [5,90 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Kontrolné orgány tradičných, regionálnych potravín registrovaných v rámci Politiky kvality EÚ. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 131-132 [1,80 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok