Výsledky vyhľadávania

 1. NECKAŘ, Petr. Certifikát AEO šetrí administratívne práce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 15.
  článok

  článok

 2. SCHOLZ, Petr - VEVERKOVÁ, Kristýna. Green management hotelu jako nástroj ochrany destinace cestovního ruchu: případová studie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 618-624.
  článok

  článok

 3. PAREJA, María José. Temas de empresa : manual para la preparación del certificado superior del español de los negocios de la Cámara de comercio de Madrid : Cámara de comercio de Madrid. 1. edición. Madrid : Edinumen, 2005, 2017 impresión 5. 214 s. ISBN 978-84-95986-69-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. GOMENDIO, Montserrat. Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. Paris : OECD, 2017. 108 s. International summit on the teaching profession. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/empowering-and-enabling-teachers-to-improve-equity-and-outcomes-for-all_9789264273238-en> ISBN 978-92-64-27322-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 6. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Vzdelávacie procesy v podnikoch a ich kontrolovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 230-237 CD-ROM. VEGA MŠ SR č. 1/0135/17.
  článok

  článok

 7. MIARCO FLUXA, Jaroslav. Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 3, s. 56-59.
  článok

  článok

 8. HRVOĽOVÁ, Božena. Valuation of certificates of deposit. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 156-164 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 9. Specifikace zkoušek podle UNIcertLUCE. Mária Šikolová, Martin Mikuláš ; editor: Helena Šajgalíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 96 s. [3,05 AH]. ISBN 978-80-225-4348-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. HARČARIKOVÁ, Monika. Investovanie do zlata s využitím reverzných bonusových sprint certifikátov. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 38, s. 31-42. Dostupné na : <https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap_38.pdf>
  článok

  článok