Výsledky vyhľadávania

 1. NECKAŘ, Petr. Certifikát AEO šetrí administratívne práce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 15.
  článok

  článok

 2. SCHOLZ, Petr - VEVERKOVÁ, Kristýna. Green management hotelu jako nástroj ochrany destinace cestovního ruchu: případová studie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 618-624.
  článok

  článok

 3. PAREJA, María José. Temas de empresa : manual para la preparación del certificado superior del español de los negocios de la Cámara de comercio de Madrid : Cámara de comercio de Madrid. 1. edición. Madrid : Edinumen, 2005, 2017 impresión 5. 214 s. ISBN 978-84-95986-69-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. GOMENDIO, Montserrat. Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. Paris : OECD, 2017. 108 s. International summit on the teaching profession. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/empowering-and-enabling-teachers-to-improve-equity-and-outcomes-for-all_9789264273238-en> ISBN 978-92-64-27322-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MIARCO FLUXA, Jaroslav. Trendy v potravinářství a v certifikacích potravinářských standardů. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 3, s. 56-59.
  článok

  článok

 7. HRVOĽOVÁ, Božena. Valuation of certificates of deposit. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 156-164 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 8. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Vzdelávacie procesy v podnikoch a ich kontrolovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 230-237 CD-ROM. VEGA MŠ SR č. 1/0135/17.
  článok

  článok

 9. GREPLOVÁ, Kristýna. Tu tečú miliardy. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. Október, s. 78-85.
  článok

  článok

 10. HRVOĽOVÁ, Božena. Odhad miery kapitalizácie pri ohodnocovaní dlhových cenných papierov v znaleckej praxi na Slovensku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 30-38. VEGA 1/404/16.
  článok

  článok