Výsledky vyhľadávania

 1. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Cestovné náhrady podnikateľa. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 199-209.
  článok

  článok

 2. NEMCOVÁ, Zuzana. Cestovné náhrady v prípade, ak na pracovnú cestu ide iná osoba ako zamestnanec. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 5, s. 42-47.
  článok

  článok

 3. MINKOVÁ, Ľuboslava. Cestovné náhrady. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 66-81.
  článok

  článok

 4. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KRIŠKOVÁ, Petra. Stanovenie náhrad zamestnancov pri tuzemských pracovných cestách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Špeciálne vydanie, s. 3-14. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 5. JAŠKO, Jozef. Cestovné náhrady pri pracovnej ceste. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 70-73.
  článok

  článok

 6. HUDECOVÁ, Ivana. Cestovné náhrady z pohľadu účtovného. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 59-60.
  článok

  článok

 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Dohoda o zmene pracovných podmienok. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 7-8, s. 16-19.
  článok

  článok

 8. Cestovné náhrady. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 12-79.
  článok

  článok

 9. MINKOVÁ, Ľuboslava. Základné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 144-176.
  článok

  článok

 10. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Pravidlá pri výkone domáckej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 11-12, s. 21-25.
  článok

  článok