Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1319  
Vaša otázka: Heslá = "chudoba"
 1. STRUNGA, František. How the Generosity of Pandemic Aid Has Affected Poverty and Unemployment. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 409-419.
  článok

  článok

 2. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Chudoba a sociálne vylúčenie v SR v čase nástupu pandémie covid-19. In Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti : sborník vědeckých textů z mezinárodní konference sociální politika 2022. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2477-1, s. 82-89. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik et al. Analysis of Work Intensity in Slovakia Using Testing and Estimation of Linear Combinations of GLM Parameters. In Argumenta Oeconomica. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088, 50, nr. 1, (2023. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0038/23.
  článok

  článok

 4. GŘUNDĚLOVÁ, Barbora. Activation Policy in the Czech Republic: A Failing Tool to Fight Poverty and Social Exclusion. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 4, s. 36-53.
  článok

  článok

 5. BORKOVEC, Jiří. Jak na energetickou chudobu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok

 6. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok

 7. PAVELKA, Ľuboš. Daňovo-odvodová reforma: cesta k prehlbovaniu pracujúcej chudoby alebo k jej odstraňovaniu? In Ako reštartovať Slovensko? Sociálnodemokratická obnova spoločnosti po pandémii a konzervatívno-liberálnej vláde. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2022. ISBN 978-80-8264-001-7, s. 72-81 online.
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Ľuboš. Vyzbrojte sa proti chudobe. In Slovenka. - Bratislava : STAR Production, 2022. ISSN 0231-6676, 2022, roč. 74, č. 33, s. 16-17 online.
  článok

  článok

 9. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Selected Determinants of Income Poverty Among Migrants and Asylum Seekers in the European Union. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4604-0. ISSN 2571-029X (print), pp. 578-589 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 10. RANETA, Leonid. K niektorým aspektom vývoja ekonomiky Angoly. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 289-296 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.