Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBORSKÝ, Ján. Nízka sociálna mobilita znamená plytvanie talentmi. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 18. mája 2017, roč. 27, č. 20, s. 10-15.
  článok

  článok


 2. JANUBOVÁ, Barbora. Urbanization of poverty: comparison of Brazil, Bolivia and Chile. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, s. 44-46 online.
  článok

  článok


 3. Cross-border co-operation and policy networks in West Africa. Paris : OECD, 2017. 220 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-west-africa_9789264265875-en> ISBN 978-92-64-26576-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. OECD economic surveys: Mexico 2017 : january 2017. Volume 2017/1. Paris : OECD, 2017. 124 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-mexico-2017_eco_surveys-mex-2017-en> ISBN 978-92-64-26842-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Agricultural policies in the Philippines. Paris : OECD, 2017. 209 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/title-agricultural-policies-in-the-philippines_9789264269088-en> ISBN 978-92-64-26909-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. EU SILC 2016 : zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [80 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-556-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MAAROVÁ, Iveta. Tarahumarovia: Behať alebo zomrieť. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 128-130 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Regionálna dimenzia chudoby na Slovensku. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 147-158 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok