Výsledky vyhľadávania

 1. KHORAKIAN, Alireza - JAHANGIR, Mostafa. The Impact of Social Network on the Innovative Behavior of it Professionals: What is the Role of Sharing Mistakes? In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 188-204.
  článok

  článok

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Behaviorálny prístup v účtovníctve. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 624-627 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako odkomunikovať vedúcemu zlý výsledok, alebo chybu. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 20.5.2016, [s. 1], [1,20 NS] online.
  článok

  článok

 4. BENKO, Ján. Najčastejšie chyby v daňových priznaniach k dani z príjmov. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 13.3.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 5. TEREK, Milan. Auxiliary information in nonresponse and coverage error problems solution in statistical surveys. In From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era. international conference. From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era : proceedings book : 5th international conference, 17 December 2016, Elbasan, Albania. - Tiranë : Shpresa print, 2016. ISBN 978-9928-4396-1-1, pp. 40-52. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 6. ŠINDELÁŘ, Jiří. The accuracy of alternative GDP growth forecast: do the represent a credible alternative to the official ones? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 3, s. 291-304.
  článok

  článok

 7. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Using Bayesian statistics in enterprise demography. In Zeszyty naukowe. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. ISSN 1898-6447, 2015, no. 11, pp. 67-81. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 8. GOOD, Phillip I. - HARDIN, James W. Common errors in statistics (and how to avoid them). 4th ed. Hoboken : Wiley, 2012. xiv, 336 s. ISBN 978-1-118-29439-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří. Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2012. 982 s. ISBN 978-80-246-2196-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří. Interaktivní statistická analýza dat. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2012. 953 s. ISBN 978-80-246-2173-9. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]